Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατικές εμφράξεις (σφραγίσματα) που κατασκευάζονται εκτός στόματος και συγκολλιούνται στα οπίσθια δόντια.

Το υλικό κατασκευής τους μπορεί να είναι μικροκεραμική (εργαστηριακή) ρητίνη ή πορσελάνη και ενδείκνυνται  σε αρκετές περιπτώσεις που θέλουμε να αποφύγουμε τον περαιτέρω τροχισμό του δοντιού.
Όπως συμβαίνει για παράδειγμα κατά τη κατασκευή στεφάνης (θήκης).

Πριν

Picture1

R.D.D σε εξέλιξη

Picture2

Μετά

Picture3

Πριν

1

R.D.D σε εξέλιξη

2

Μετά

3

Πριν

1 (2)

R.D.D σε εξέλιξη

2

Μετά

3